Przypominamy, że w trosce o wszystkie dzieci i zgodnie z obowiązującymi przepisami do przedszkola mogą uczęszczać TYLKO ZDROWE DZIECI.

Obowiązuje zakaz przyprowadzania dzieci chorych, bądź z objawami choroby: kaszel, katar itp. W takich sytuacjach, nauczycielka ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do grupy. W przypadku, kiedy dziecko przebywa w przedszkolu i skarży się na złe samopoczucie, ma temperaturę i wykazuje objawy choroby, nauczycielka informuje o tym telefonicznie rodziców, którzy są zobowiązani niezwłocznie przybyć do przedszkola i udać się z dzieckiem do lekarza. Po zakończeniu leczenia – dotyczy to głównie chorób zakaźnych, należy okazać zaświadczenie, że dziecko jest zdrowe i może ponownie uczęszczać do przedszkola.

(W przypadku dzieci alergicznych należy przedstawić zaświadczenie lekarskie od specjalisty, ze wskazaniem na co dziecko jest uczulone wraz z informacją o prowadzonym leczeniu.