Rekrutacja 2020/2021

#

Rekrutacja do Przedszkola Kompas

Rekrutacja ONLINE na rok szkolny 2020/2021 rozpoczyna się od 16 marca godz. 8:00 do 30 marca 2020r. do godz. 16:00 :

Rekrutacja do szkół i przedszkoli rusza zgodnie z harmonogramem 16 marca do 30 marca 2020r.

Jednak wnioski wraz z załącznikami rodzice mogą składać

od 18 maja do 22 maja w godzinach ustalonych przez placówkę ( w godz. 9.00 – 15.00. ), do oznaczonego pojemnika znajdującego się przed wejściem do budynku przedszkola. Dokumenty powinny być spięte lub umieszczone w foliowej obwolucie (tzw. „foliowa koszulka”)

 Proszę zwrócić szczególną uwagę, jakie zaświadczenia i oświadczenia należy dołączyć do wniosku w celu udokumentowania zasadności przyznania dodatkowych punktów .

– w związku z ograniczonym dostępem do przychodni poświadczenie szczepień mogą Państwo składać w formie oświadczenia (do pobrania ze strony naboru), z obowiązkiem dostarczenia właściwego zaświadczenia od lekarza w późniejszym terminie, o którym poinformujemy

– w związku z brakiem możliwości uzyskania zaświadczenia o zatrudnieniu od pracodawców potwierdzenie zatrudnienia mogą Pastwo składać w formie oświadczenia (do pobrania ze strony naboru), w którym należy wskazać miejsce zatrudnienia, z obowiązkiem dostarczenia zaświadczenia o zatrudnieniu w późniejszym terminie, o którym poinformujemy.

Deklaracje o kontynuowaniu wych. przedszkolnego można składać od 24.02. do 09.03.2020r.