Zajęcia dodatkowe

#

W ramach bezpłatnych zajęć dodatkowych oferujemy:

feature

Język angielski

zajęcia prowadzone we wtorki i środy

feature

Rytmika

zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki

feature

Zabawy słowno-językowe

zajęcia odbywają się w poniedziałki i piątki

feature

Opieka pielęgniarska i zajęcia z edukacji zdrowotnej

zajęcia prowadzone są 2 razy w miesiącu

feature

Kółko matematyczne

kreatywne zajęcia rozwijające spostrzegawczość, logiczne i abstrakcyjne myślenie

feature

Szachy