06.00 - 07.50 Schodzenie się dzieci, rozmowy i zajęcia indywidualne, zabawy dowolne oraz muzyczno - ruchowe, konstrukcyjne itp. wg zainteresowań dzieci.
07.50 - 08.00 Przygotowania do śniadania - czynności samoobsługowe w łazience.
08.00 - 08.25 Śniadanie - grupy: "Ekoludki", "Włóczykije”, ”Tygryski".
08.30 - 09.00 Śniadanie: grupy: "Słoneczka”, „Wesołe Misie".
08.30 - 10.30 Zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z założeniami Programu Wychowania Przedszkolnego, gry i zabawy dydaktyczne, tematyczne, ruchowe i sportowe, muzyczno - plastyczne, imprezy okolicznościowe, spacery.
10.30 - 11.00 Wydawanie dzieciom napojów.
11.00 - 11.50 Czynności samoobsługowe w łazience i w szatni. W zależności od pogody wyjście na spacer, na plac zabaw lub cd. zabaw w sali.
11.50 - 12.00 Przygotowania do obiadu - czynności samoobsługowe w szatni i w łazience.
12.00 - 12.30 Obiad - grupy: "Słoneczka”, „Wesołe Misie".
12.30 - 13.00 Obiad - grupy: "Ekoludki", "Włóczykije", "Tygryski".
13.00 - 14.30 Przygotowania do odpoczynku poobiedniego (dzieci z grupy "Wesołe Misie" i "Słoneczka”). Dzieci z pozostałych grup: zajęcia relaksacyjne, słuchanie muzyki oraz bajek i innych utworów z literatury dziecięcej, gry stolikowe, zajęcia plastyczne itp.
14.30 - 15.00 Przygotowania do podwieczorku - czynności samoobsługowe w sali i w łazience.
14.30 - 14.45 Podwieczorek - grupy: "Ekoludki", "Włóczykije", "Tygryski".
14.45 - 15.00 Podwieczorek - grupa: "Słoneczka”, „Wesołe Misie".
15.00 - 18.00 Zabawy tematyczne, konstrukcyjne, ruchowe i inne w sali zajęć lub na placu zabaw - w zależności od pogody. Porządkowanie sali, układanie zabawek. Odbieranie dzieci.