Misiowy dzień był dniem pełnym ciepła i misiowych aktywności. Dzieci ze wszystkich grup bardzo aktywnie brały udział we wszelakich konkurencjach i przygotowanych atrakcjach. Nie mogliśmy przynieść swoich pluszowych przyjaciół, ale opowieści o nich oraz wykonane prace plastyczne umiliły ten wspaniały dzień.