Dziś liczenie z naszym robotem.     ☺️??☺️??☺️

Programowania to między innymi zdolność analizowania. Kodowanie nie ogranicza się tylko do pisania instrukcji i funkcji, to proces rozważania wielu różnych aspektów, przewidywania skutków użycia określonych rozwiązań. To wszystko towarzyszy dziecku podczas nauki programowania, ucząc je analizowania różnych wariantów wydarzeń, wysnuwania wniosków i precyzowania przesłanek. Programowanie uczy po prostu myślenia.