Szanowni Państwo.

Rekrutacja do przedszkola rusza zgodnie z harmonogramem 16 marca do 30 marca 2020 roku ( nabór elektroniczny).

Jednak wnioski wraz z załącznikami składamy od 18 maja do 22 maja w godz. 8.00 – 15.00. Proszę zwrócić szczególną uwagę, jakie zaświadczenia i oświadczenia należy dołączyć do wniosku w celu udokumentowania zasadności przyznania dodatkowych punktów .

– w związku z ograniczonym dostępem do przychodni poświadczenie szczepień mogą Państwo składać w formie oświadczenia (do pobrania ze strony naboru), z obowiązkiem dostarczenia właściwego zaświadczenia od lekarza w późniejszym terminie, o którym poinformujemy

– w związku z brakiem możliwości uzyskania zaświadczenia o zatrudnieniu od pracodawców potwierdzenie zatrudnienia mogą Pastwo składać w formie oświadczenia (do pobrania ze strony naboru), w którym należy wskazać miejsce zatrudnienia, z obowiązkiem dostarczenia zaświadczenia o zatrudnieniu w późniejszym terminie, o którym poinformujemy.