Płatności za miesiąc wrzesień podane będą po otrzymaniu zwrotnych umów.