otwarcie przedszkola

here you can know more about kindergarten

Placówka będzie otwarta od 18.05. br.

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że organ prowadzący przedszkole  podjął decyzję o otwarciu Przedszkola od 18 maja br., przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej (w każdej może być 12 dzieci). W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu oraz dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przyprowadzanie i odbiór dzieci odbywać się będzie w wyznaczonych godzinach.

Wszystkie stosowne procedury zostaną Państwu przesłane mailem. Prosimy o ich wydrukowanie i podpisanie. Brak stosownych dokumentów skutkować będzie nie przyjęciem dziecka do przedszkola.